ADAYLARIN DİKKATİNE

* Posta ile başvuru (yabancı kontenjanlara başvurular hariç) kabul edilmeyecektir. Başvurular “online” yapılacaktır.

* Yabancı uyruklu başvurular,  başvuru dilekçesi ve  istenilen evrakların duyurulan tarihte Enstitüye şahsen getirilmesi veya eksiksiz olması koşuluyla kargo ile zamanında ulaştırılması ile tamamlanır. 

* Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

* Öğrenci katkı payı ve harç ücretleri ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

* Tezsiz yüksek lisans  2018-2019 Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim Ücreti için Tıklayınız             

* Enstitümüzde tezli yüksek lisans veya doktora programını kazandığınız takdirde ilanımızda belirtilen kayıt tarihlerinde kayıt için Enstitümüze geldiğinizde başka hiçbir tezli yüksek lisans veya doktora programında kayıtlı olmamanız gerekmektedir.

* Kayıt için Enstitümüze geldiğinizde YÖKSİS sisteminde başka bir tezli yüksek lisans veya doktora programında kaydınız varsa Enstitümüze kaydınız yapılamayacaktır.Bu durumda olanların önceden diğer tezli yüksek lisans veya doktora kayıtlarını sildirmeleri gerekmekte olup, ayrıca bu durumda olanlara kayıtlar için belirlenen tarihler dışında ek bir süre verilmeyecektir.

*Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için bir lisans programı mezunu olmanız gerekmektedir.06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz Yüksek Lisansa başlayıp mezun olan öğrenciler doktora programına devam edemezler.

-2018-2019 güz dönemi kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir. 

*Adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları lisans/yüksek lisans not ortalamalarını gösteren transkriptlerini (basılı ve onaylı) ve diğer tüm belgeleri mülakat esnasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

*Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan "aslı gibidir" yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.

-Hemşirelik ve Ebelik ile ilgili yüksek lisans programlarına kayıt yapacaklar Sağlık Bakanlığı lisans diploma  onayı istediğinden lisans diplomasının onaylı 2 adet fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Programlarına kayıt yapacaklar lisans programından yeni  mezun olmuşlar ise veya diplomaları kendi okullarınca henüz hazır değil ise daha sonra diploma örneklerini getirmek koşuluyla geçici mezuniyet belgesi ile kesin kayıt yapabilirler. 

-Mezuniyet belgesini ve başvuru koşullarında belirtilen diğer belgeleri getirmeyen adayların kaydı yapılmayacaktır.

-Lütfen başvuru yaparken güncel e-posta adresi ve telefon numaranızı yazınız. (Öğrenciliğiniz süresince iletişim bu adresten sağlanacaktır.)

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir ve haklarında tahkikat başlatılır. 


1.Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri sorumludur.


2.Adaylar eksik ya da hatalı belge yüklediklerinin farkına varmaları durumunda, adaylar başvuru süresi sonuna kadar bu eksikliklerini sistem üzerinden kendileri düzeltebilirler.

3. Başvuru süresince Enstitümüz tarafından adaylarla ilgili her hangi bir düzeltme yapılmayacaktır.


İletişim Telefonları : (0236) 236 09 89

E-posta saglik@cbu.edu.tr 

Karşılaştığınız başvuru sorunları ile ilgili  enstitubasvuru@cbu.edu.tr adresine ubs destek – mail atınız.

Fax: (0236) 238 21 58

Adres: Uncubozköy  Kampüsü Tıp Fakültesi  Dekanlığı zemin kat: Yunusemre İlçesi/Manisa  

Telefon: 0 (236) 236 09 89
Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan Enstitümüz telefonlarına  ulaşılamamaktadır.
Faks     : 0 (236) 238 21 58
Adres   : Uncubozköy Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı  Zemin Kat . Yunusemre/MANİSA
e-posta  : saglik@cbu.edu.tr
Tez orijinallik raporu için
e-posta adresi: cbusbetez@gmail.com 

  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik