DUYURULAR

HABERLER
v

TANITIM

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3837 Sayılı Kanunla 03.07.1992 tarihinde kurulan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin bir birimi olarak Eğitim ve Öğretimine 1995-1996 yılı güz döneminde başlamıştır. Enstitümüz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yüksek lisans ve doktora öğretimini yürütmektedir. Enstitümüzde 26Anabilim alında; 11 Doktora ve 24 Tezli Yüksek Lisans 12 Tezsiz Yüksek Lisans programı ( 1 örgün , 9 gece eğitimi , 1 uzaktan eğitim olmak üzere 48 Programda eğitim vermektedir


  


  İLETİŞİM

Telefon: 0 (236) 236 09 89

Tıp Fakültesi Deknlığından Enstitümüz Telefonlarına  ulaşılamamaktadır...

Faks     : 0 (236) 238 21 58

Adres   : Uncubozköy Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı Zemin Kat .Manisa
Eposta  : saglik@cbu.edu.tr

Tez orjinallik raporu çin mail adresi: cbusbetez@gmail.com
mail attıktan sonra orjinallik raporunuz 2 gün içerisinde mail adresinize gönderilecektir.

(Tezin danışman tarafından mail atılması gerekmektedir.)


 

CBU-SBED Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi


 

CBU-SBED “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve  yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde açık dergi sistemi (OJS) üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuş kabul edilir. 

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.

CBU-SBED “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi”nin sağlık alanında ülkemize hitap eden kaliteli bir bilimsel tıp dergisi olması temennisi ile…

Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ

Enstitü Müdürü

 

 

  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik