Başlıksız Belge

YÜKSEK LİSANS  FORMLARI

Danışman Formu

FR-YL-101-Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Öneri Formu

FR-YL-107-Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Değişiklik Formu (Ders aşamasındaki öğrenciler için)

FR-YL-108-Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Değişiklik Formu (Tez aşamasındaki öğrenciler için)

Tez Konusuyla İlgili  Formlar

FR-YL-100-Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirim Formu

Seminer Formları

FR-YL-102 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Tutanağı (Sunulmuş)

FR-YL-103 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Tutanağı (Sunulmamış)

Tez Konu Değişikliği Formu

FR-YL-105-Yüksek Lisans Programı Tez Başlığı-Konusu Değiştirme Formu

Tez Teslim Formları

Tez Jüri Değerlendirme Formu (Tez savunma sınavı evrakları ile birlikte teslim edilecektir.)

Yüksek Lisans Tezi Benzerlik Raporu Uygunluk Onay Formu 

FR-YL-106-Tezli Yüksek Lisans Tezi Benzerlik Raporu Değerlendirme Formu

Tez Savunma Sınavı Formları

FR-YL-104- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Raporu

Mezuniyet Formları 

Tez Yazım Son Kontrol Listesi Formu (Tezin son haliyle birlikte doldurulup teslim edilmelidir.)

Kesin Kayıt ve Başvuru Formları

FR-YL-113 Tezli Yüksek Lisans Programına Yatay Geçiş Başvuru Formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır.)

FR-YL-116 Tezli Yüksek Lisans Programı Kesin Kayıt Formu

FR-YL-117 Tezli Yüksek Lisans Programına Yatay Geçiş Kesin Kayıt Formu (Kazandıktan sonra doldurulacaktır.)

FR-YL-118 Yabancı Uyruklu Tezli Yüksek Lisans Programı  Başvuru Formu


  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
  • Ulusal Tez Merkezi
  • Uzaktan EĞİTİM
  • Katalog
  • Yök
  • Öyp
  • Uzaktan EĞİTİM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik