Başlıksız Belge

YÜKSEK LİSANS  FORMLARI

Danışman Formu

Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu

Tez Konusuyla İlgili  Formlar

Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirim Formu

Seminer Formları

Yüksek Lisans Seminer Tutanağı  Formu

Tez Konu Değişikliği Formu

Tez Teslim Formları

Tez Jüri Değerlendirme Formu (Tez savunma sınavı evrakları ile birlikte teslim edilecektir.)

Yüksek Lisans Tezi Benzerlik Raporu Uygunluk Onay Formu 

Tez Savunma Sınavı Formları

FR-YL-104 Yüksek Lisans Tezi Tez Savunması Jüri Öneri  Formu

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Raporu

Mezuniyet Formları 

Tez Yazım Son Kontrol Listesi Formu (Tezin son haliyle birlikte doldurulup teslim edilmelidir.)

Kesin Kayıt ve Başvuru Formları

FR-YL-113 Tezli Yüksek Lisans Programına Yatay Geçiş Başvuru Formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır.)

FR-YL-116 Tezli Yüksek Lisans Programı Kesin Kayıt Formu

FR-YL-117 Tezli Yüksek Lisans Programına Yatay Geçiş Kesin Kayıt Formu (Kazandıktan sonra doldurulacaktır.)

FR-YL-118 Yabancı Uyruklu Tezli Yüksek Lisans Programı  Başvuru Formu


  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik