2017-2018 EĞITIM - ÖĞRETIM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ  PROGRAMLARA YATAY GEÇIŞ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI.

ANABİLİM DALI

PROGRAM

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI


BAŞVURU KOŞULLARI

Bir Enstitünün Başka bir Anabilim Dalında veya Bir Yükseköğretim Kurumunun Lisansüstü Programında, en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerden başarılı olmuş olmak. (CBÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği madde: 9)


Yönetmeliğimizde belirtilen Öğrenci kabul koşullarını sağlayan öğrenciler  yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir, İlgili Anabilim Dalı Kurul Kararı ile  intibakları yapılabilir.

T.C

Y.U

Spor Sağlık

Yüksek Lisans

2

-


Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden Lisans ortalaması en az 65 ile mezun olmak. 

Fizyoloji

Yüksek Lisans11Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı derslerini tamamlamış olmak.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans3-Halk Sağlığı Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programından ders almış olmak.

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans5-Hemşirelik Anabilim Dalı Derslerinden En Az 4 adet ders tamamlamış olmak.

İç Hastalıkları Hemşireliği

Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.)5-Hemşirelik Anabilim Dalı derslerinden en az 4 adet ders tamamlamış olmak.
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 (236) 236 09 89

Tıp Fakültesi Dekanlığından Enstitümüz Telefonlarına  ulaşılamamaktadır...

Faks     : 0 (236) 238 21 58

Adres   : Uncubozköy Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı 
Zemin Kat .Manisa
Eposta  : saglik@cbu.edu.tr

Tez orjinallik raporu çin mail adresi: cbusbetez@gmail.com
mail attıktan sonra orjinallik raporunuz 2 gün içerisinde mail adresinize gönderilecektir.

(Tezin danışman tarafından mail atılması gerekmektedir.)


  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik