TARİHÇE

                                Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren   “Yükseköğretim

                    Kurumları Teşkilatı” hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname “ hükümlerine dayalı olarak,

                    3837 Sayılı Kanunla 03.07.1992 tarihinde kurulan Celal Bayar Üniversitesi’nin bir

                    birimi olarak Eğitim ve Öğretimine 1995–1996 yılı güz döneminde başlamıştır.

                    Enstitümüz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, “Lisansüstü

                    Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ,  “Yükseköğretim Kurulu

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”, “ Celal Bayar Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim-Öğretim

                    Yönetmeliği”  hükümleri çerçevesinde yüksek lisans ve doktora öğretimini yürütmektedir.

                    Enstitümüz, Uncubozköy  kampusünde, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası içersinde 14 Anabilim

                    Dalında; 6 Doktora ve 19 Yüksek Lisans programı olmak üzere 25 Programda eğitim

                    vermektedir.

                    İçyapısını 2.Anafartalar Mahallesi, Gazi Osmanpaşa Caddesi No: 47 de tamamlayan

                    Enstitümüzün Müdürlük görevi, 08.12.1993–01.03.1994 tarihleri arasında Doç. Dr. Yunus

                    ERDOĞAN, 01.03.1994 – 14.07.1994 tarihleri arasında Prof. Dr. Ali Bayram, 15.07.1994 –

                    03.01.1995 Doç. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL, 04.01.1995–15.10.2004 Prof. Dr. Ertan ÖZDEMİR,

                    02.11.2004–08.03.2006 Doç. Dr. Kemal ÖZBİLGİN Müdür Vekili, 15.03.2006- 01.11.2006

                    Prof. Dr. Ahmet ÖZBİLGİN,  13.03.2007  - 15.04.2010 Prof. Dr. Beril ÖZBAKKALOĞLU

                    tarafından yürütülmüş, 16.04.2010 tarihinden itibaren Prof. Dr. İbrahim TUĞLU tarafından

                    yürütülmektedir.