2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları ve Koşulları 

 

ANABİLİM DALI

PROGRAM

ÖĞRENCİ KONTENJANI

BAŞVURU KOŞULLARI

ALES PUAN TÜRÜ

T.C.

Y.U.

Anatomi

 

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Tezsiz (İ.Ö)

-

-

Kontenjan açılmadı

        -

Doktora

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Hareket ve Antrenman

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Spor Sağlık

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Spor Bilimleri

Doktora

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Beden Eğitimi ve Spor Öğr.

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Sporda Psiko-Sos. Alan.

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Beden Eğitim ve Spor

Doktora

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Ebelik

Yüksek Lisans

4

-

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarından Ebelik Lisans mezunu olmak.

SAYISAL AĞIRLIK

Tezsiz (İ.Ö)

10

-

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksek okullarından Ebelik Lisans mezunu olmak.

Doktora

2

-

Ebelik veya Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programında Yüksek Lisans yapmış  olmak.

EŞİT AĞIRLIK

Farmakoloji

 

Yüksek Lisans

3

-

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği veya Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak

SAYISAL

Tezsiz (İ.Ö)

10

-

Tıp,Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik Fakültesi mezunları veya Kimya, Biyoloji, İktisat, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında 4 yıllık Fakülte mezunu olmak

-

Doktora

1

-

Tıp Fakültesi mezunu ve Farmakoloji yüksek lisansı yapmış olmak

SAYISAL

Fizyoloji

 

Yüksek Lisans

4

1

Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik , Bilgisayar veya Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Biyomühendislik Mezunu, Fen .Eğitim (PDR BÖL) Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu mezunu olmak.

SAYISAL

Tezsiz (İ.Ö).

16

1

Veteriner Hekimlik, Bilgisayar veya Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı,Biyomühendislik Mezunu, Fen ve Eğitim Fakültesi (PDRBÖL), Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu mezunu olmak.

-

Doktora

2

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak..

SAYISAL

Halk Sağlığı

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı


Tezsiz (Ö.Ö)

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

-

 

Histoloji-Embriyoloji

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Doktora

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Tezsiz (İ.Ö)

-

-

Kontenjan açılmadı

    Tıbbi Biyoloji

Yüksek Lisans

3

-

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik bölümlerinden mezun olmak. 

SAYISAL

Doktora

3

-

Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Histoloji Yüksek Lisans mezunu olmak. 

SAYISAL

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktora

-

-

Öğrenci Alınmamasına

Tıbbi Parazitoloji

 

Yüksek Lisans

3

-

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Fakültesi veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

SAYISAL

Doktora

2

-

Tıp Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi,  Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.

SAYISAL

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Yüksek Lisans

5

2

Uzaktan Eğitim Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Tezli/Tezsiz Sağlık İletişimi, Tezli/Tezsiz Psikiyatri/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Tezli/Tezsiz Klinik Psikoloji, Tezli/Tezsiz Ebelik veya Tezli/Tezsiz Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programlarından mezun olmak.

SAYISAL

 EŞİT AĞIRLIK

 SÖZEL

Uzaktan Eğitim

Tezsiz Yüksek Lisans

30

-

Bir lisans programını bitirerek, hekim, diş hekimi, iletişimci, hemşire, ebe, sağlık memuru, sosyolog, psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sağlık eğitimcisi, sağlık yöneticisi, çocuk gelişimcisi, Eczacı,  fizyoterapist ya da diyetisyen unvanını kullanmaya hak kazanmış olmak.

-

Hemşirelikte Yönetim

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

Tezsiz (İ.Ö)

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Cerrahi Hastalıkları

Hemşireliği

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Tezsiz (İ.Ö)

-

-

Kontenjan açılmadı

Sosyal

Hizmet

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yüksek Lisans

-

-

Kontenjan açılmadı

-

Tezsiz (İ.Ö)

10

-

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Sağlık Yüksek okulu Hemşirelik Bölümü, ve Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

3

 

Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak.

EŞİT AĞIRLIK

  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
  • Ulusal Tez Merkezi
  • Uzaktan EĞİTİM
  • Katalog
  • Yök
  • Öyp
  • Uzaktan EĞİTİM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik