MEZUNİYET KOŞULU

Yüksek Lisans programlarına başvuru yapabilmek için adayların en az bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir. 

ALES KOŞULU

Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. (son beş yıl içinde alınmış ALES puanları geçerlidir.)

Doktora Programlarına başvuran adayların ALES' ten, başvurduğu programın puan türünde Yüksek Lisans mezunlarının en az 55 puana, Lisans mezunlarının istenilen puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir.

Tıp Fakültesi mezunları mevcut yönetmeliğimizin 16.maddesinin 6.fıkrasına göre TUS sınavını Temel tıp alanı doktora kontenjanlarına başvurularda ALES yerine kullanılabilmektedir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı başarı notunun en az 70 puan olması gerekir.

Yabancı uyruklu kontenjandan başvuran adaylardan  ALES belgesi istenmez.

YABANCI DİL KOŞULU

Yüksek Lisans İçin: İbraz edilen Yabancı Dil Sınavlarından geçerlilik süresi belirtilmeyen KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır. Son 5 yıla ait Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit (KPDS), Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL’den en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir. (IELTS sınavı geçersizdir.) Üniversitemizce yapılacak yabancı dil sınavından en az 40 puan almış olmak (Önceki yıllarda Üniversitemizin yaptığı sınavda aldığınız not kullanılamaz), ya da lisans eğitiminde hazırlık sınıfı okumuş ve başarılı olmuş olmak gerekmektedir. Online başvuru ekranında hazırlık sınıfı okumuş seçeneğini işaretlediğiniz takdirde muafiyet belgenizi (hazırlık okumuş ve başarılı olduğunuzu gösterir bir belge) yüklemeniz gerekmektedir. 

Doktora Programlarına başvuran adayların son 5 yıla ait KPDS, YDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer Yabancı Dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. (IELTS sınavı geçersizdir.) Yüksek lisans kontenjanlarına  başvuran yabancı uyruklu adaylardan yabancı dil koşulu aranmaz.

31 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan M.C.B.Ü. Merkezi Yabancı Dil sınavı için katılım ücreti 30 TL’dir. Adaylar aşağıda belirtilen hesap numarasına 15-26 Ocak 2018 tarihleri arasında sınav ücretini yatırmaları, online başvuru esnasında YDS ücreti kısmına bilgileri girmeleri ve dekontlarını taratıp yüklemeleri gerekmektedir. (Sınav adı: yabancı dil - sınav tarihi:31 Ocak 2018 – sınav ücreti: 30 TL yazılıp bankaya yatırılan dekont yüklenecektir.) Sınavınız açıklandıktan sonra 40 ve üzeri puan almanız halinde başvuru onay işlemleriniz mülakat sınavından önce yapılacaktır.Yabancı Dil sınavından 40 ve üzeri puan alamadığınız takdirde yabancı dil koşulunu sağlamadığınız için başvurunuz ret edilecektir. 

HESAP ADRESİ: 

BANKA ADI : ZİRAAT BANKASI MANİSA ŞUBESİ 

ADI SOYADI : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 

HESAP ADI : C.B.Ü. SÜR.EĞT.UYG.VE ARŞ.MERK. 

IBAN NO : TR860001000188394772655036 

SINAV ÜCRETİ : 30.00 TL. (Otuz TL) 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI DİL SINAV YERİ

Yabancı Diller Yüksekokulu ( İstasyon Mevki Merkez Yerleşkesi. Şehitler Mahallesi Turgutlu Caddesi Manisa.) 

Yabancı Dil Sınavı için Adaylara ayrıca Enstitümüz tarafından “Yabancı Dil Sınavı Giriş Belgesi" verilmeyecektir. Adayların listesi Enstitümüzce Yabancı Diller Yüksekokuluna verilecektir. Sınava hangi sınıfta gireceğinizi sınavdan bir gün önce http://yabancidiller.cbu.edu.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz. Sınava girerken online kayıt ekranına yüklemiş olduğunuz dekontu,başvuru belgesini ve kimliğinizi yanınızda bulundurunuz.

Yabancı Uyruklu öğrenci alımında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Alımı, Başvuru ve Kayıt Yönergesi esas alınır. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 (236) 236 09 89

Tıp Fakültesi Dekanlığından Enstitümüz Telefonlarına  ulaşılamamaktadır...

Faks     : 0 (236) 238 21 58

Adres   : Uncubozköy Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı 
Zemin Kat .Manisa
Eposta  : saglik@cbu.edu.tr

Tez orjinallik raporu çin mail adresi: cbusbetez@gmail.com
mail attıktan sonra orjinallik raporunuz 2 gün içerisinde mail adresinize gönderilecektir.

(Tezin danışman tarafından mail atılması gerekmektedir.)


  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik