MEZUNİYET KOŞULU

Yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için adayların en az bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir. 

ALES KOŞULU

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. 

Doktora programlarına başvuran adayların ALES' ten, başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans mezunlarının en az 55 puana, lisans mezunlarının istenilen puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir.

ALES belgesinin geçerlik süresi beş yıldır.

Tıp Fakültesi mezunları mevcut yönetmeliğimizin 16.maddesinin 6.fıkrasına göre TUS sınavını temel tıp alanı puanını doktora kontenjanlarına başvurularda ALES yerine kullanılabilmektedir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı başarı notunun en az 70 puan olması gerekir.

Yabancı uyruklu kontenjandan başvuran adaylardan  ALES belgesi istenmez.

YABANCI DİL KOŞULU

Yüksek lisans için: İbraz edilen yabancı dil sınavlarından geçerlilik süresi belirtilmeyen KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır. Son 5 yıla ait Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit (KPDS), Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL’den en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir. (IELTS sınavı geçersizdir.) Yabancı Dil Puanı olmayan adayların Üniversitemizce yapılacak yabancı dil sınavından en az 40 puan almış olması (önceki yıllarda Üniversitemizin yaptığı sınavda aldığınız not kullanılamaz), ya da lisans eğitiminde hazırlık sınıfı okumuş ve başarılı olmuş olması gerekmektedir. Online başvuru ekranında hazırlık sınıfı okumuş seçeneğini işaretlediğiniz takdirde muafiyet belgenizi (hazırlık okumuş ve başarılı olduğunuzu gösterir bir belge) yüklemeniz gerekmektedir.Yüksek lisans kontenjanlarına  başvuran yabancı uyruklu adaylardan yabancı dil koşulu aranmaz. 

Doktora programlarına başvuran adayların son 5 yıla ait KPDS, YDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer Yabancı Dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. (IELTS sınavı geçersizdir.) 

28 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak olan M.C.B.Ü. Merkezi Yabancı Dil sınavı için katılım ücreti 30 TL’dir. Adaylar aşağıda belirtilen hesap numarasına 06-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında sınav ücretini yatırmaları,gerekmektedir.Yabancı dil sınavından 40'ın altında alamadığınız takdirde yabancı dil koşulunu sağlamadığınız için başvurunuz ret edilecektir. 

HESAP ADRESİ: 

BANKA ADI : ZİRAAT BANKASI MANİSA ŞUBESİ 

ADI SOYADI : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 

HESAP ADI : M.C.B.Ü. SÜR.EĞT.UYG.VE ARŞ.MERK. 

IBAN NO : TR860001000188394772655036 

SINAV ÜCRETİ : 30.00 TL. (Otuz TL) 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI DİL SINAV YERİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü,45140 Yunusemre/Manisa

Yabancı dil sınavı için adaylara ayrıca Enstitümüz tarafından “Yabancı Dil Sınavı Giriş Belgesi" verilmeyecektir. Adayların listesi Enstitümüzce Yabancı Diller Yüksekokuluna verilecektir. Sınava hangi sınıfta gireceğinizi sınavdan bir gün önce http://yabancidiller.cbu.edu.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz. Sınava girerken online kayıt ekranına yüklemiş olduğunuz dekontu,başvuru belgesini ve kimliğinizi yanınızda bulundurunuz.

Yabancı uyruklu öğrenci alımında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Alımı, Başvuru ve Kayıt Yönergesi esas alınır.   • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
  • Ulusal Tez Merkezi
  • Uzaktan EĞİTİM
  • Katalog
  • Yök
  • Öyp
  • Uzaktan EĞİTİM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik