ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ VE BAŞVURU FORMU

     2018-2019 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüz programlarındaki derslere özel öğrenci olarak kabul edileceklerin başvuruları 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılacaktır.Aranan koşullar,  gerekli belgeler ve başvuru formu aşağıdaki şekildedir: 
A. Özel Öğrenci Kabulü 
Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı kurulunun kararı ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 
Özel öğrencilerle ilgili esaslar: 
a) Derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’si alınabilir. Her dönem en çok 2 derse kabul edilirler   
b) Her dönem en çok iki ders alınabilir. Alınacak derslerin ilgili anabilim dalında açılmış ve en az bir asıl öğrencinin kayıtlanmış olanlar arasından seçilmesi gerekir. 
c) Belirlenen öğrenim ücretini ödenmesi ve istenilen belgelerin verilmesi gerekir. 
ç) Kayıt yaptırılan derslerin bütün koşullarına asıl öğrenciler gibi uyulması gerekir. 
d) Özel öğrencilere hiçbir diploma ya da unvan verilmez. Talep edilmesi halinde derslerin alındığını ve notlarını gösteren bir belge verilebilir. 
e) Özel öğrencilerin asıl öğrencilik haklarını kazanmaları durumunda, özel öğrenci olarak başarmış oldukları dersleri gösteren transkripti dilekçelerine ekleyerek ilgili anabilim dalı başkanlığına verirler. Danışman öğretim üyesinin görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde başarılı oldukları dersler, kayıt yaptırdıkları lisansüstü programın ders kredisinden sayılabilir. 
f) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Müracaat İçin gerekli belgeler:

1. Öğrenim Durumunu Gösteren Transkript (Onaylı)
2. Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma  (Onaylı)
3. Özgeçmiş 
4. Fotoğraf (1 Adet) 
5. Özel Öğrenci Başvuru Formu 
6. Harç dekontu ilanda belirtilen tarihlerde öğrenci tarafından daha sonra Enstitüye teslim edilir.

Müracaatlar başvuru tarihlerinde mesai saati bitimine kadar bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılacaktır.

NOT:2017-2018 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyılında özel öğrenci olmak için başvuru yapan ve başvurusu kabul edilip ders alan öğrencilerimizin de  özel öğrenciliğin devamı için 2018-2019 güz yarıyılında tekrar belirtilen tarihlerde dilekçe ile Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER 
Başvuruların Başlama Tarihi: 10 Eylül 2018 
Başvuruların Bitiş Tarihi: 14 Eylül 2018
Sonuçların ilan Tarihi: 19 Eylül 2018 tarihinde Enstitümüz sayfasından ilan edilecektir.
Kayıt tarihleri-harç yatırma tarihleri : 20-21 Eylül 2018 

Belirtilen tarihlerde harç dekontunu Enstitümüze getirmeyenlerin  kayıtları iptal edilecektir.

Özel öğrenci başvuru formu için Tıklayınız

Telefon: 0 (236) 236 09 89
Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan Enstitümüz telefonlarına  ulaşılamamaktadır.
Faks     : 0 (236) 238 21 58
Adres   : Uncubozköy Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı  Zemin Kat . Yunusemre/MANİSA
e-posta  : saglik@cbu.edu.tr
Tez orijinallik raporu için
e-posta adresi: cbusbetez@gmail.com 

  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik